Strona główna - Lembro
LEMBRO Polska Sp.z o.o.

Trusted Service Provider

Lembro w języku portugalskim znaczy „zapamiętaj”. Misją LEMBRO jest dynamiczne reagowanie na potrzeby Klienta oraz świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług dedykowanych branży reatil, producentom urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz klientom instytucjonalnym. Chcemy, aby LEMBRO na stałe zagościło w świadomości Klientów, jako pierwszy wybór przy rozwiązywaniu ich codziennych problemów.

+48 530 086 086

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

lembro

Nasza oferta

LEMBRO świadczy usługi dla sieci handlowych, producentów urządzeń chłodniczych oraz dla sektora publicznego. Specjalizuje się w demontażach, likwidacjach oraz przebudowach powierzchni handlowych oraz użytkowych.

ELASTYCZNOŚĆ

Reagowanie na potrzeby klienta

Rozumiemy potrzeby naszych klientów dot. minimalizowania strat związanych z zatrzymaniem procesów sprzedaży, zachowania ciągłości pracy budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów, gdzie zachowanie ciągłości procesu obsługi klienta jest kluczowe. Pracujemy w systemie 24/7. Pracujemy również na obiektach pozostających w ruchu — demontaże/przebudowy realizowane etapowo, pozwalające zachować ciągłość procesów sprzedaży/obsługi klienta. Dysponujemy odpowiednimi zasobami ludzkimi (wieloletnie doświadczenia oraz wysoko wykwalifikowana kadra) oraz zapleczem technicznym. Działamy na terenie całego kraju. Dynamicznie reagujemy na potrzeby naszych klientów. Szybko znajdujemy rozwiązania na pojawiające się problemy i niezwłocznie przystępujemy do działania. Problemy naszych Klientów są dla nas wyzwaniem.

+ 0
Zlikwidowanych obiektów
handlowych
+ 0
Przebudowanych obiektów
handlowych
+ 0
Ton zużytego sprzętu elektronicznego przekazanego do recyklingu
+ 0
Tirów przewiezionego rożnego rodzaju ładunków
EKOLOGIA

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna. Każdy odpad powstający w wyniku prowadzonej przez nas działalności trafia do profesjonalnych instalacji, gdzie poddawany jest procesom odzysku i recyklingu. Działamy w pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska. LEMBRO, swoim klientom zapewnia kompleksową obsługę w zakresie logistyki i zagospodarowania wszystkich frakcji odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac demontażowych. W ramach Fundacji Odzyskaj Środowisko, we współpracy z naszymi Klientami prowadzimy szereg kampanii edukacyjnych, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszego kraju.
Nasi partnerzy